تبلیغات
هرچی که بخوای - عزیزم

عزیزم میدونم هرگز منو تنها نمیذاری

نه هوای كینه داری نه خیال غصه داری

عزیزم میدونم تو منو هیچ وقت تنهام نمیذاری

آخه تو واسه من همیشه پر از عشق و پرو بالمی

تویی تو نفسم، تویی تو همه امید و آرزوهای من

تویی تو......تویی تو.........

تو همیشه با دلی كه پره از حضوره عشقه

چشم به راه من نشستی، مونست دو قطره اشكه