تبلیغات
هرچی که بخوای - @تنهایی@
وقتی تنهاییم دنبال یه دوست می گردیم وقتی پیدایش کردیم دنبال عیبهایش میگردیم وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هایش می گردیم و باز       تنهاییم.....