تبلیغات
هرچی که بخوای - میبوسمت از راه دور، جات اینجا خیلی خالیه

با اینکه دوری از چشام ، تصویرت اما عالیه

میبوسمت از راه دور، لبهام به اینم راضیه

این بوسه ها از راه دور، شیرین ترین دل بازیه

کاش اینجا بودی پیش من،دستاتو میدادی به من

حرفامومی فهمیدی و ..میگفتی ازمن دل نکن !

میبوسمت از راه دور،وقتیکه چشمام روهمه

خیلی ازم دوری ولی،این فاصله خیلی کمه !

میبوسمت از راه دور، این کار هر روز منه

چشمام همیشه چشم به راس،تنها به در زل میزنه

چشمام و میدوزم به در،شاید یه کم دلخوش بشن

شاید که اینبار آینه ها، مارو بهم نشون بدن

شاید ببینم پیشمی،اینجا نشستی رو به روم

شاید که رویاهای من ،اینبار نمونه ناتموم