تبلیغات
هرچی که بخوای - حـــــــکم ... همــــان دلـــــــ اســـــــت ...

حـــــــکم ... همــــان دلـــــــ اســـــــت ...

 

   اینقدر…ورق های زندگیم را…
بهم نریز…!

حکم…همان دل است...!!!

 

    آپلود