تبلیغات
هرچی که بخوای - خداحـــــــــــــــــــافظ

♥عــ ـشـ ـق مـ ـن♥


همیشه از همان ابتدای آشناییمان

در هراس چنین روزی بودم و کابوس

دوری را میدیدم، اکنون شد آنچه نباید میشد،

خداحافظ دلیل بودنم


خداحافظ